TRUSS ĐÓNG CHỐT NHẬP KHẨU

TRUSS ĐÓNG CHỐT 200MM x 200MM

Xuất xứ:

Trung Quốc

Đơn vị tính:

m

Khẩu độ tối đa:

16m

Khẩu độ tối thiểu:

4m

Kích thước các thanh:

0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015, CE, RoHs

Mục đích sử dụng:

Đám cưới, sự kiện nhỏ

Thời gian bảo hành:

12 tháng

mua hàng Catalogue

TRUSS ĐÓNG CHỐT 300MM x 300MM

Xuất xứ:

Trung Quốc

Đơn vị tính:

m

Khẩu độ tối đa:

24m

Khẩu độ tối thiểu:

4m

Kích thước các thanh:

0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015, CE, RoHs

Mục đích sử dụng:

Sự kiện lớn

Thời gian bảo hành:

12 tháng

mua hàng Catalogue

TRUSS ĐÓNG CHỐT 400MM x 400MM

Xuất xứ:

Trung Quốc

Đơn vị tính:

m

Khẩu độ tối đa:

30m

Khẩu độ tối thiểu:

4m

Kích thước các thanh:

0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015, CE, RoHs

Mục đích sử dụng:

Sự kiện lớn

Thời gian bảo hành:

12 tháng

mua hàng Catalogue