Phụ kiện nhà giàn

Gót Kèo 

Xuất xứ:

Trung Quốc 

Đơn vị tính:

Chiếc

Sử dụng đối với:

truss 200, truss 300, truss 400

Tiêu chuẩn sản phẩm:

ISO 9001:2015; CE, ROHS

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Hộp Lồng

Xuất xứ:

Trung Quốc 

Đơn vị tính:

Chiếc

Sử dụng đối với:

truss 200, truss 300, truss 400

Tiêu chuẩn sản phẩm:

ISO 9001:2015; CE, ROHS

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Bụng Chữ Y 

Xuất xứ:

Trung Quốc 

Đơn vị tính:

Chiếc

Sử dụng đối với:

truss 200, truss 300, truss 400

Tiêu chuẩn sản phẩm:

ISO 9001:2015; CE, ROHS

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Gật Gù

Xuất xứ:

Trung Quốc 

Đơn vị tính:

Chiếc

Sử dụng đối với:

truss 200, truss 300, truss 400

Tiêu chuẩn sản phẩm:

ISO 9001:2015; CE, ROHS

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Óc Nhà 

Xuất xứ:

Trung Quốc 

Đơn vị tính:

Chiếc

Sử dụng đối với:

truss 200, truss 300, truss 400

Tiêu chuẩn sản phẩm:

ISO 9001:2015; CE, ROHS

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Pa Lăng

Xuất xứ:

Việt Nam

Đơn vị tính:

Chiếc

Sử dụng đối với:

truss 200, truss 300, truss 400

Mục đích sử dụng:

Móc vào đầu treo pa lăng và giúp nâng hạ nhà giàn lên độ cao tùy ý

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Đầu Treo Pa Lăng 

Xuất xứ:

Việt Nam 

Đơn vị tính:

Chiếc

Sử dụng đối với:

truss 200, truss 300, truss 400

Mục đích sử dụng: Được lắp trên đỉnh cột của nhà giàn và có móc treo pa lăng xích

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Chân Chống

Xuất xứ:

Việt Nam

Đơn vị tính:

Chiếc

Sử dụng đối với:

truss 200, truss 300, truss 400

Mục đích sử dụng:

Chống vào cột nhà giàn tạo độ vững chắc

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Chân Đế Bánh Xe  

Xuất xứ:

Việt Nam 

Đơn vị tính:

Chiếc

Sử dụng đối với:

truss 200, truss 300, truss 400

Mục đích sử dụng: Di chuyển cột nhà giàn dễ dàng hơn

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Dây Đai Đỡ Mái

Xuất xứ:

Việt Nam

Đơn vị tính:

mét

Sử dụng đối với:

truss 200, truss 300, truss 400

Mục đích sử dụng:

Căng trên mái nhà bạt để đỡ bạt không bị võng

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Tăng Dây Đai Đỡ Mái

Xuất xứ:

Việt Nam 

Đơn vị tính:

Chiếc

Sử dụng đối với:

truss 200, truss 300, truss 400

Mục đích sử dụng: Căng dây đỡ mái giúp mái bạt không bị võng

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Thanh Đỡ Mái

Xuất xứ:

Việt Nam

Đơn vị tính:

mét

Sử dụng đối với:

truss 200, truss 300, truss 400

Mục đích sử dụng:

Giúp mái vững hơn, nâng đỡ hệ thống mái bạt

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Khẩu Gật Gù

Xuất xứ:

Việt Nam 

Đơn vị tính:

Chiếc

Chất liệu: Thép không rỉ
Mục đích sử dụng: Kết hợp với thanh truss đóng chốt thành gật gù nâng hạ nhà giàn

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Cùm Đơn

Xuất xứ:

Việt Nam

Đơn vị tính:

Chiếc

Chất liệu:

thép không rỉ

Mục đích sử dụng:

Khóa kết nối, cố định giằng 

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Cùm Đôi

Xuất xứ:

Việt Nam 

Đơn vị tính:

Chiếc

Chất liệu: Thép không rỉ
Mục đích sử dụng: Khóa kết nối, cố định giằng

Bảo hành: 

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE