Truss Bắt Ốc Nhập Khẩu

TRUSS BẮT ỐC 200MM x 200MM

Xuất xứ:

Trung Quốc

Đơn vị tính:

m

Khẩu độ tối đa:

16m

Khẩu độ tối thiểu:

4m

Kích thước các thanh:

0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015, CE, RoHs

Mục đích sử dụng:

Đám cưới, sự kiện nhỏ

Thời gian bảo hành:

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

TRUSS BẮT ỐC 300MM x 300MM

Xuất xứ:

Trung Quốc

Đơn vị tính:

m

Khẩu độ tối đa:

24m

Khẩu độ tối thiểu:

4m

Kích thước các thanh:

0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015, CE, RoHs

Mục đích sử dụng:

Sự kiện lớn

Thời gian bảo hành:

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Truss bắt ốc 300mm x 300mm

Kích cỡ

130x130x6m; 130x130x12m; 150x150x6m; 150x150x12m

Tiêu chuẩn

JIS (Nhật Bản), ASTM ( Hoa Kỳ), BS (Anh), TCVN (Việt Nam)…

Bề mặt

Bóng, không rạn nứt, không có lỗ khí

Tiết diện

Vuông đều

Ứng dụng

Dùng để sản xuất các loại thép cánng thông dụng

MUA HÀNG CATALOGUE

Truss bắt ốc 300mm x 300mm

Kích cỡ

130x130x6m; 130x130x12m; 150x150x6m; 150x150x12m

Tiêu chuẩn

JIS (Nhật Bản), ASTM ( Hoa Kỳ), BS (Anh), TCVN (Việt Nam)…

Bề mặt

Bóng, không rạn nứt, không có lỗ khí

Tiết diện

Vuông đều

Ứng dụng

Dùng để sản xuất các loại thép cánng thông dụng

MUA HÀNG CATALOGUE

TRUSS BẮT ỐC 400MM x 400MM

Xuất xứ:

Trung Quốc

Đơn vị tính:

m

Khẩu độ tối đa:

30m

Khẩu độ tối thiểu:

4m

Kích thước các thanh:

0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015, CE, RoHs

Mục đích sử dụng:

Sự kiện lớn

Thời gian bảo hành:

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

TRUSS BẮT ỐC 400MM x 600MM

Xuất xứ:

Trung Quốc

Đơn vị tính:

m

Khẩu độ tối đa:

32m

Khẩu độ tối thiểu:

4m

Kích thước các thanh:

0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015, CE, RoHs

Mục đích sử dụng:

Sự kiện lớn

Thời gian bảo hành:

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE

Truss bắt ốc 400mm x 600mm

Kích cỡ

130x130x6m; 130x130x12m; 150x150x6m; 150x150x12m

Tiêu chuẩn

JIS (Nhật Bản), ASTM ( Hoa Kỳ), BS (Anh), TCVN (Việt Nam)…

Bề mặt

Bóng, không rạn nứt, không có lỗ khí

Tiết diện

Vuông đều

Ứng dụng

Dùng để sản xuất các loại thép cánng thông dụng

MUA HÀNG CATALOGUE

Truss bắt ốc 400mm x 600mm

Kích cỡ

130x130x6m; 130x130x12m; 150x150x6m; 150x150x12m

Tiêu chuẩn

JIS (Nhật Bản), ASTM ( Hoa Kỳ), BS (Anh), TCVN (Việt Nam)…

Bề mặt

Bóng, không rạn nứt, không có lỗ khí

Tiết diện

Vuông đều

Ứng dụng

Dùng để sản xuất các loại thép cánng thông dụng

MUA HÀNG CATALOGUE

TRUSS BẮT ỐC 520MM x 760MM

Xuất xứ:

Trung Quốc

Đơn vị tính:

m

Khẩu độ tối đa:

36m

Khẩu độ tối thiểu:

4m

Kích thước các thanh:

0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015, CE, RoHs

Mục đích sử dụng:

Sự kiện lớn

Thời gian bảo hành:

12 tháng

MUA HÀNG CATALOGUE