CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

TRUSS VIỆT NAM

Địa chỉ: 146 Yết Kiêu – phường Hải Tân – tp. Hải Dương – tỉnh Hải Dương 

Hotline liên hệ: 0220.6585.666 / 0220.656.3333

Fanpage: https://www.facebook.com/tvntrussnhapkhau