Cửa hàng

Gót kết nối 300mm*300mm

 • Nhà Sản xuất: Trung Quốc
 • Bảo hành: 1 năm chính hãng TVN
 • Thông số kỹ thuật:
 •  Ống chính :50*3mm
 • Ống phụ hai đầu cạnh bản mã: 50*3mm
 • Ống phụ ngang: 50*2mm
 • Ống giằng chéo 4 mặt: 30*2mm
 • Độ dầy bản mã 12mm
 • Kết nối giữa hộp lồng và vỉ kèo của nhà giàn
Danh mục: .
Mô tả
 • Nhà Sản xuất: Trung Quốc
 • Bảo hành: 1 năm chính hãng TVN
 • Thông số kỹ thuật: Ống chính :50*3mm , Ống phụ hai đầu cạnh bản mã: 50*3mm; Ống phụ ngang:50*2mm, Ống giằng chéo 4 mặt:30*2mm, độ dầy bản mã 12mm
Contact us