Lễ Hội Hoa Tết Hải Dương 2021 

Chào đón Lễ hội Hoa Violet tại Hải Dương – Thành phố Tình Yêu với nhiều hoạt động diễn ra trong suốt 35 ngày

Chương trình gồm các hạng mục như sau: 

STT

HẠNG MỤC CHI

CHI PHÍ

1

Sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn led, cổng chào

320.000.000 đồng             

2

Thiết kế và dựng gian hàng

450.000.000 đồng

3

Xây dựng kế hoạch truyền thông

10.000.000 đồng               

4

Book báo, fanpage truyền thông

60.000.000 đồng

5

Media (quay phim, chụp ảnh)

20.000.000 đồng                 

6

In ấn (banner, poster, thẻ nhân sự, phướn, vé gửi xe,…)

25.000.000 đồng                 

7

Nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn

  350.000.000 đồng

8

Nhân sự sản xuất

60.000.000 đồng             

9

Nhân sự an ninh

35.000.000 đồng                 

10

Nhân sự phục vụ

20.000.000 đồng

11

Chi phí điện, nước, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy

85.000.000 đồng                 

12

Chi phí phát sinh khác

30.000.000 đồng                 

TỔNG

1.465.000.000 đồng

inbox fanpage